Η     Σ  Υ  Γ  Χ  Ρ  Ο  Ν  Η     Α  Π  Ο  Ψ  Η     Σ  Τ  Η  Ν     Α  Ι  Σ  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Η     Τ  Η  Σ     Ε  Ν  Τ  Υ  Π  Η  Σ     Ε  Π  Ι  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Α  Σ

Μπλοκ - Συνταγολόγια

  Ιδανική λύση τα μπλοκ σημειώσεων ως διαφημιστικά δώρα αλλά εξυπηρετούν αψογα και την εσωτερική σας αλληλογραφία. Επίσης τα συνταγολόγια είναι απαραίτητα για κάθε ιατρείο. Έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε μπλοκ σε κάθε διάσταση και σε κάθε τύπο χαρτιού, με εξώφυλλο ή χωρίς ακόμα και σε μικρή ποσότητα.