Η     Σ  Υ  Γ  Χ  Ρ  Ο  Ν  Η     Α  Π  Ο  Ψ  Η     Σ  Τ  Η  Ν     Α  Ι  Σ  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Η     Τ  Η  Σ     Ε  Ν  Τ  Υ  Π  Η  Σ     Ε  Π  Ι  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Α  Σ

Εταιρική Ταυτότητα

 

 

Η Εταιρική Ταυτότητα, η εικόνα της εταιρείας, πρέπει να προσφέρει αναγνωρισιμότητα να υποδηλώνει οργάνωση και σταθερότητα.

 

Εργαλεία επικοινωνίας θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την κάρτα, το επιστολόχαρτο, τον φάκελο, το folder παρουσίασης.

 

Σχεδιάζουμε & Δημιουργούμε Πρωτοποριακά & με στρατηγική - Υλοποιούμε Υπεύθυνα.