Εταιρική Ταυτότητα

 

 

Η Εταιρική Ταυτότητα, η εικόνα της εταιρείας, πρέπει να προσφέρει αναγνωρισιμότητα να υποδηλώνει οργάνωση και σταθερότητα.

 

Εργαλεία επικοινωνίας θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την κάρτα, το επιστολόχαρτο, τον φάκελο, το folder παρουσίασης.

 

Σχεδιάζουμε & Δημιουργούμε Πρωτοποριακά & με στρατηγική - Υλοποιούμε Υπεύθυνα.